Klinik (Medikal Aromaterapi)

Doğal tedavilere olan ilgi her geçen gün artmakta bu da geleneksel bilgileri modern bilimin ölçme ve değerlendirme teknikleriyle birleştirmesiyle ilgili çalışmaların artması demek. Son zamanlarda kanıta dayalı yapılan girişimler ve yayınların sayısında oldukça önemli bir artış var.

1. Klinik (Medikal Aromaterapi)

Klinik aromaterapi hastane gibi klinik ortamların çatısı altında multidisipliner bir yaklaşım içerisinde yapılan sistemli ve kontrollü aromaterapi uygulamasıdır. Tamamlayıcı bir terapi veya tedavi yöntemi olarak önemli bir yere sahiptir.

Klinik aromaterapi iki alt branştan oluşur.

Medikal aromaterapi daha çok fitoterapi uygulamalarına benzerken, hasta bakım terapisi daha çok dokunma teknikleri ve diğer holistik terapiler ile birleştirilir.

2. Holistik (Bütünsel) Aromaterapi

Holistik teriminin Yunanca kökeni “Holos’tur”. Tek parça (bütün) anlamına gelir. Bu nedenle holistik aromaterapi uygulamalarında kişi bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak bir bütün sayılır. Merkezde bireyi kabul ederek, onun ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bir terapi uygular. Terapistin amacı hastalığı tedavi etmek değil , destekleyici uygulamalar sunmaktır.

3. Psikoterapötik Aromaterapi

Kokuların, beyin üzerinde yarattığı çeşitli değişiklikler ve bunların psikoloji üzerindeki etkilerin üzerinde çalışır.

4. Sübtil Aromaterapi (Enerji uygulamaları)

Sübtil aromaterapi bedendeki enerji akışını dengelemek amacıyla aromaterapinin kullanımıdır. Amaç zihinsel ve ruhsal denge haline gelmektir.

5. Estetik Aromaterapi

Uçucu yağlar ve diğer aromaterapi ürünlerini keyif, zevk, rahatlama, güzellik ve bakım amaçlı kullanılmasıdır. Amaç iyi hissettirecek uygulamalardır. Doğal kokular ile üretilen parfümler, cilt ve vücut ürünleri, Spa uygulamaları ve ortam kokulandırmaları bu grupta yer almaktadır.

6. Ev Aromaterapisi

Ev aromaterapisi evde sentetik kişisel bakım, kozmetik ve temizlik ürünlerinden kaçınan kişilerin tercih ettiği uygulamalardır. Formülasyonlar uçucu yağlar, hidrosoller ve bazı destekleyici doğal ürünlerle hazırlanmaktadır.