DERNEK HAKKINDA

Etik Kurallarımız

Aromader dernek üyesi olarak:

 • Profesyonel ve etik çerçevede kanunlara uygun davranmak.
 • Dernek kurallarına uygun davranmak.
 • Eğitim seviyesini ve yetenekleri gerçeğine uygun yansıtmak.
 • Eğitim kapsamı ve sınırları dahilinde hizmet vermek ve gerektiğinde uygun uzmanlara danışmak.
 • Başkaları için tehlike teşkil edebileceği durumlar haricinde mesleki gizliliği korumak.
 • Irk, inanç, din, cinsiyet, yaş ve ulusal kökene dayalı bireylere karşı ayrımcılık yapmamak.
 • Mevcut en yüksek kalitede aromaterapi ürünlerini sunmak.
 • İletişim bilgilerindeki (isim, adres, eposta, telefon vb.) değişikliklerle ilgili güncellemeleri altmış (60) gün içinde Aromader ‘e bildirmek.
 • Belgelerde, web sitesinde, eğitim materyallerinde vb. kaynak kullanıldığında diğerlerinin materyallerine uygun şekilde atıfta bulunmak.
 • Tüm Aromader personeli, diğer aromaterapi profesyonelleri ve danışanları ile her zaman profesyonel, saygılı ve dürüst iletişimde olmak.
 • Profesyonel performansı olumsuz etkileyen alkol veya herhangi bir ilaç ya da maddenin alışılmış kullanımından kaçınmak. Mesleki yeterliliği tehlikeye atan fiziksel veya zihinsel bir durum olduğunda üyelikten istifa etmek.
 • Doğrudan kamu sağlığı veya aromaterapi ile ilgili olarak bir devlet kurumu, meslek kuruluşu veya yargı organı önünde bir soruşturma, iddianamenin veya suçlamanın gerçekleştiğinden sonraki altmış (60) gün içinde Aromader’e rapor vermek.
 • Tüm Aromader Etik Kurallarına, standartlarına, politikalarına ve prosedürlerine saygı göstermek ve bunlara uymak.